ប្រធានបទ៖ ព័ត៍មាន និង​ធនធានធម្មជាតិ

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក លាង ដីលុច គាត់ជាអគ្គនាយកសារព័ត៍មានថ្មីៗ

២/កញ្ញា លីវ រ៉ារី ជាសកម្មជនធនធានធម្មជាតិ YRDP

៣/ កិន សារៃ ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ព័ត៍មាន និង​ធនធានធម្មជាតិ

ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/ លោក កឹក យី ជាមេឃុំ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

២/ អ្នកស្រី កឺម ស៊ុនណារី ជាប្រធានក្រុមប្រិក្សា ឃុំអណ្តូងពោធ៍ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

 

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ កញ្ញា ឆេង ចាន់ណាតា ជាអ្នកយកព័ត៍មាន នៃសារព័ត៍មានកោះសន្តិភាព

២/ លោក ភិន សាវៃ ជាមន្ត្រីគម្រោង នៃបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិ៖

១/ កញ្ញា អេង គឹមហុង ជាអ្នកយកព័ត៍មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ

២/ លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ជាអ្នកនិពន្ធនាយក នៃសារព័ត៍មាន Khmer Time

ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ កញ្ញា អ៊ូ ទេពផល្លីន ជាសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងសេវាកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

 

 

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក ច័ន្ទ ភាព ជាអគ្គលេខាធិការគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញ

 

 

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងរកព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/លោក ញ៉វ តង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់

២/លោក ស៊ុន ណារិន ជាអ្នកយកព័ត៍មានVOA

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងរកព័ត៍មាន

ប្រធានបទ៖ ករណីប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំកញ្ចាំ ខេត្តព្រៃវែង ពន្លឿនអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវស្ពាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-២:៣០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណីប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំកញ្ចាំ ខេត្តព្រៃវែង ពន្លឿនអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវស្ពាន

 

ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/លោក ហេង គឹមហុង ជាមន្រ្តីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិ៍ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់