តើការ​ចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ហែសព​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ផ្តល់​សារ​អ្វី​ខ្លះ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ តើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហែសពលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ផ្តល់សារអ្វីខ្លះ?

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានវេទិកាអនាគត
  2. លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គម
  3. លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច អ្នកវិភាគ

ប្រព័ន្ធសម្របសម្រួល

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធសម្របសម្រួល

ការភ្ជាប់កសិករទៅកាន់ទីផ្សារ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ការភ្ជាប់កសិករទៅកាន់ទីផ្សារ

វាគ្មិន៖

  1. លោក ឃន សាឃន់ ប្រធានហាងកសិផលធម្មជាតិស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង

បរិហារកេរ្តិ៍

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ បរិហារកេរ្តិ៍

អ្នកមិនឯកា (២៧ កក្កដា ២០១៦)

ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ការពន្យារពេលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការផ្ដល់សម្ភារបច្ចេកទេសដល់ គ.ជ.ប

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ការពន្យារពេលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការផ្ដល់សម្ភារបច្ចេកទេសដល់ គ.ជ.ប

វាគ្មិន៖

  1. ឯកឧត្ដម កែ រឹទ្ធិ ទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
  2. លោក សំ គន្ធាមី នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា
  3. លោក កន សាវាង្ស ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

អ្នកមិនឯកា (២៦ កក្កដា ២០១៦)

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សេវាល្អ សង្គមល្អ (២៦ កក្កដា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

អ្នកមិនឯកា (២២ កក្កដា ២០១៦)

ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid