ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលនយោបាយវៀតណាមលើកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ​ផល​ប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ឥទ្ធិពល​នយោបាយវៀតណាម​លើកម្ពុជា

វាគ្មិន៖

  1. លោក កែម ឡី ប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គម
  2. លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធាន​វេទិកា​អនាគត

សហគមន៍ព្រៃឈើមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី ​សិទ្ធិ​ដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន​សាធារណៈ​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្ត​គម្រោងដោយ​ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ​សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធី​សិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ សហគមន៍ព្រៃឈើមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

អ្នក​មិន​ឯកា (២៨ មេសា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធី​អ្នក​មិន​ឯកា៖ ចូលរួម​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍ ការ​រស់​នៅ ការ​ធ្វើ​ការងារ ការ​យល់​ឃើញ និង​បញ្ហា​នានាទាក់ទង​សុវត្ថិភាព​នៅទីក្រុង និង​អំពើហិង្សាលើ​ស្ត្រី​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្រ្ត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​​២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្រ្ត

អ្នក​មិន​ឯកា (២៧ មេសា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធី​អ្នក​មិន​ឯកា៖ ចូលរួម​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍ ការ​រស់​នៅ ការ​ធ្វើ​ការងារ ការ​យល់​ឃើញ និង​បញ្ហា​នានាទាក់ទង​សុវត្ថិភាព​នៅទីក្រុង និង​អំពើហិង្សាលើ​ស្ត្រី​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មរបស់កម្មករនិយោជិក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០៤-០៥ រសៀល

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករ​យល់ដឹងពី​ការ​ការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បី​លើក​​កម្ពស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​​​ការងារកម្មករឲ្យ​ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធី​នេះ​សហការ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈ​មណ្ឌល​អាមេរិចកាំង​សំរាប់​សាមគ្គី​ភាព​ការ​ងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD ​          ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មរបស់កម្មករនិយោជិក

ថវិកាវិស័យអប់រំ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ​ថវិកាវិស័យអប់រំ

វាគ្មិន៖

  1. លោក កែម ឡី ប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គម
  2. លោក ហ៊ឹម យន់ អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាព