តម្លាភាព​នៃការ​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ តម្លាភាពនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

វាគ្មិន៖

  1. លោកបណ្ឌិត ព្រំ វីរៈ ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងសមាជិកភាព
  2. លោក គល់ បញ្ញា នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
  3. ឯកឧត្តម ហ៊ឺ រ៉ុង ទីប្រឹក្សាប្រធាននិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃ គ.ជ.ប

តើ​ API មានយោបល់អ្វីខ្លះទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ តើ API មានយោបល់អ្វីខ្លះទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន?

អ្នកមិនឯកា (២៣ មិថុនា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សហគមន៍ផលិតជ្រូកទៅកាន់ទីផ្សារ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ សហគមន៍ផលិតជ្រូកទៅកាន់ទីផ្សារ

វាគ្មិន៖

  1. លោក ស៊្រុន ស៊្រៀង ប្រធានសហគមន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម

អំណាចតុលាការ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ អំណាចតុលាការ

អ្នកមិនឯកា (២២ មិថុនា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ការស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ការស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាម

វាគ្មិន៖

  1. លោក យ៉ា ណាវុធ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជា
  2. លោក កែម ឡី  អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

ការស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ការស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាម

វាគ្មិន៖

  1. លោក យ៉ា ណាវុធ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជា
  2. លោក កែម ឡី អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

នាទីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុប្រចាំខែមិថុនាស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

កម្មវីធីការងារ និងជីវិត៖ ជជែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការគោរពសិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអាជីវករតាមដងផ្លូវ ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិដោយ Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ) ។

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ នាទីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុប្រចាំខែមិថុនាស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា