អព្យាក្រឹតភាព​របស់ គ.ជ.ប

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ អព្យាក្រឹតភាពរបស់ គ.ជ.ប

វាគ្មិន៖

  1. លោក សំ គន្ធាមី នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹត្យនិងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា(និចហ្វិច)
  2. លោក សួន យុទ្យា មន្រ្តីតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មាការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា(COMFREL)

១២ជំហាននៃការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ១២ជំហាននៃការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ

អ្នក​មិន​ឯកា (២៦ ឧសភា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

តើ ទ៣ ស៤ ជាអ្វី?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ តើ ទ៣ ស៤ ជាអ្វី?

វាគ្មិន៖

  1. លោក អៀង យ៉ន បុគ្គលិកផ្នែកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តព្រៃវែង

ការចុះបញ្ជីការ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ការចុះបញ្ជីការ

ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ ការស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅកម្ពុជា

អ្នក​មិន​ឯកា (២៥ ឧសភា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

អភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្តនិងអំណាចតុលាការ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ អភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្តនិងអំណាចតុលាការ

វាគ្មិន៖

  1. លោក សេក សុភ័ណ្ឌ មេធាវីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
  2. លោក ហុង គឹមសួន មេធាវីនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម

អ្នក​មិន​ឯកា (២៤ ឧសភា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid