ពលរដ្ឋ ២៦៨គ្រួសារ នៅឃុំពាក់ស្នែង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប តវ៉ានឹងប្រធានសមាគមកសិករអភិវឌ្ឍន៍ រំលោភយកដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី​​១១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញ​អោយ​អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន​ មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

ប្រធានបទ៖  ​ពលរដ្ឋ២៦៨គ្រួសារ នៅឃុំពាក់ស្នែង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប តវ៉ានឹងប្រធានសមាគមកសិករអភិវឌ្ឍន៍ រំលោភយកដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ

 

Comments

comments

Comments are closed.