អំពើពុករលួញ និងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ​អំពើពុករលួញ និងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

វាគ្មិន៖

១. លោក ពេជ្រ ពិសី នាយកកម្មវិធី នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

Comments

comments

Comments are closed.