ឡូយទេ បើយុវជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអសកល

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងការបោះឆ្នោត តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ប្រធានបទ៖​   ឡូយទេ បើយុវជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអសកល

វាគ្មិន៖

១. លោក សំ គន្ធានី អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង នៃគណៈកម្មាការអព្យាក្រិត និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា

 

Comments

comments

Comments are closed.