របាំងចែកផ្លូវ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច​

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ​របាំងចែកផ្លូវ

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ា ចរិយា នាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
  2. លោក សូស វាសនា អ្នករត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍

Comments

comments

Comments are closed.