ការលុបបឹងនិងផលប៉ះពាល់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​​​​២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច​

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ​ការលុបបឹងនិងផលប៉ះពាល់

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ី សារ៉ុម នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធាងត្នោត
  2. អ្នកស្រី បូវ សោភា តំណាងសហគមន៍បឹងកក់

Comments

comments

Comments are closed.