ការបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់កសិករជាស្រ្ដី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ការបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់កសិករជាស្រ្ដី

វាគ្មិន៖

  1. អ្នកស្រី ស៊ុន អង្គាសាធ មន្ដ្រីផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយនៃអង្គការ CEDAC
  2. អ្នកស្រី ទូច ឡៃហែ អនុប្រធានសមាគមពន្លឺកសិករភូមិព្រិចឃុំស្ពឺកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង

Comments

comments

Comments are closed.