ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់​ឆ្នាំ ២០១៧

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៧ ”

វាគ្មិន ៖

  1. លោកបណ្ឌិត មាស នី អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
  2. លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ លឺ ឡាយស្រេង   អតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបក្សបហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី
  3. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

Comments

comments

Comments are closed.