លទ្ធផលនៃការចុះជួបព​លរដ្ឋតា​មព្រំដែ​នក​ម្ពុជា-វៀតណាម

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “លទ្ធផលនៃការចុះជួបពលរដ្ឋតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម”

វាគ្មិន ៖

  1. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ
  2. លោក មួង សូនី ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែ

 

Comments

comments

Comments are closed.