ការតស៊ូរបស់សហគមន៍ ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ការតស៊ូរបស់សហគមន៍ ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពដីធ្លី

ភ្ញៀវចូលរួម៖

  1. លោក ស៊ីម វិរៈ តំណាងសហគមន៍ទួលសង្កែអេ (A)
  2. លោកស្រី ខៀវ ចិន្តា តំណាងសហគមន៍បឹងឈូក
  3. លោក ឯម ខេមរា ប្រធានគម្រោងសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត

Comments

comments

Comments are closed.