ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៥

ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖ ១/  លោកប៉ែន បូរាណា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា

២/ លោកម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា និពន្ធនាយកាសែតខ្មែរថាមស៍

ប្រធានបទ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេរីភាពសារព័ត៍មាននៅកម្ពុជា

Comments

comments

Comments are closed.