ប្រធានបទ “ការធ្លាក់ចុះការគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែន”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ
  2. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

ប្រធានបទ “ការធ្លាក់ចុះការគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែន”

Comments

comments

Comments are closed.