ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិនៈ

១/លោក អំភីរម្យ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដីកសិករ នៃក្រសួងកសិកម្ម TEL: 011 927 862

២/គិត ទូច ជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៏ (CLEC) TEL: 093 345 638

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

 

Comments

comments

Comments are closed.