ប្រធានបទ៖ ’តម្លាភាពក្នុងវិស័យពន្ធដារ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-ល. អ៊ឹម នរិន្ទ មន្ត្រីសំរបសំរួលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ’តម្លាភាពក្នុងវិស័យពន្ធដារ’

Comments

comments

Comments are closed.