ប្រធានបទ៖ “វីរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី”

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប

  1. វាគ្មិន ៖ (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )
  • លោក ប៊ូ វិចិត្រ បងថ្ងៃលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ៖ សាកសួរពីស្ថានភាពរបស់ប្រពន្ធលោកបណ្ឌិត កែមឡី
  • លោក កែម រិទ្ធីសិទ្ធ ០៨៧ ៧០២ ៨៥៧ (ប្អូនលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ៖ សួរពីកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់១ឆ្នាំ)
  • លោកហង្ស វិទូ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង ៖ សួរពីដំណើរការក្រុមវិភាគ
  • ព្រះភិខុ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ៖ សួរពីដំណើរការនៃមូនិធិកែម ឡី
  • លោកមួង សូនី ៖ ក្រុមការងារ១០០រាត្រី
  • លោកបណ្ឌិត មាស នី

ប្រធានបទ៖ “វីរៈភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី”

Comments

comments

Comments are closed.