ប្រធានបទ “បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុក”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. ឯកឧតត្ដម ហ៊ូ វុទ្ធី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (Tel: 012 911 695 )
  2. លោក ឌីថេ ហូយ៉ា មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ពន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស (CENTRAL)
  3. អ្នកស្រី ឆន សុគន្ធា ប្រធានផ្នែកស្រ្ដី និងកុមាររបស់សមាគមអាដហុក

ប្រធានបទ “បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុក”

Comments

comments

Comments are closed.