ប្រធានបទ៖ ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. សឹម ហ៊ីម ប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពត 096 243 0808(ភ្ជាប់)

២-លោក ភួង វណ្ណី ប្រធានគម្រោងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូ 070 345 021

ប្រធានបទ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

Comments

comments

Comments are closed.