ប្រធានបទ “ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោក ង៉ែត ជូ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យ(Tel: 0127 868 00)
  2. លោក សេង សារី អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គម (Tel: 095 959 495)
  3. លោក ឡាង សេងហ៊ង អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការICCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា(Tel: 077 777 949)
  4. លោកស្រី ប៊ុន ស៊ាង ម្ចាស់ផ្សារភូមិកសិកម្មធម្មជាតិ (Tel: 070 53 11 53)

ប្រធានបទ “ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា”

Comments

comments

Comments are closed.