ប្រធានបទ “ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

  1. លោក យឿង សុធារ៉ា មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការខុមហ្រ្វែល
  2. លោក សំ គន្ធាមី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Necfec 
  3. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហង្ស ពុទ្ធា  អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(មិនទាន់ឆ្លើយតបទេ)

ប្រធានបទ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

 

Comments

comments

Comments are closed.