ប្រធានបទ៖​ពិភាក្សា​អំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៨ពី​របត់នយោបាយចុងក្រោយ»។

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន៖

1/លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ

2/លោក សន ជ័យ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ពិភាក្សាអំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ពីរបត់នយោបាយចុងក្រោយ»

 

Comments

comments

Comments are closed.