ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖ 

១-លោក. នូវ និត អនុប្រធានការិយាល័យតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃនាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាននៃអគ្គ                                        នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ។

២-ល. សុខ សំបូរ ប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

Comments

comments

Comments are closed.