ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៍មានសម្ងាត់

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងព័ត៍មាន

២/លោក លិម ដេល៊ុច អគ្គនាយកអង្គភាពសារព័័ត៍មានថ្មី

ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៍មានសម្ងាត់

 

Comments

comments

Comments are closed.