ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធ និង​ការប្តឹងតវ៉ាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្មោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/ លោក ឌី ភាពរុន ជាអនុប្រធានរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោយ (គ.ជ.ប)

២/ សោម គន្ធានី ជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ

ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធ និងការប្តឹងតវ៉ាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្មោត

Comments

comments

Comments are closed.