ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក ច័ន្ទ ភាព ជាអគ្គលេខាធិការគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ការដំឡើងថ្លៃទំនិញ

 

 

Comments

comments

Comments are closed.