ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិ៖

១/ កញ្ញា អេង គឹមហុង ជាអ្នកយកព័ត៍មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ

២/ លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ជាអ្នកនិពន្ធនាយក នៃសារព័ត៍មាន Khmer Time

ប្រធានបទ៖ ការផ្តល់ និងការបដិសេធព័ត៍មាន

Comments

comments

Comments are closed.