ប្រធានបទ៖ ករណី ស្ពានចាស់ទ្រុឌទ្រោមពិបាកធ្វើដំណើរនៅភូមិកំពង់ក្របី ឃុំព្រៃគុយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-២:៣០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណី ស្ពានចាស់ទ្រុឌទ្រោមពិបាកធ្វើដំណើរនៅភូមិកំពង់ក្របី ឃុំព្រៃគុយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ

Comments

comments

Comments are closed.