ប្រធានបទ៖​ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/លោក សួម សុភ័ណ្ឌ ជាប្រធាគណបក្សអំណាចខ្មែរ

២/លោក ភិន ភុន ជាអគ្កលេខាធិការ នៃគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ

ប្រធានបទ៖​ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

Comments

comments

Comments are closed.