កម្មវិធីការងារនិង ​ជីវិត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីការងារនិង ជីវិត៖ កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់កម្មករ-កម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរ អំពីសិទ្ធិការងារ និងស្ដង់ដាការងារដែលពាក់ព័ន្ធ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិពី Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ)។

Comments

comments

Comments are closed.