ប្រធានបទ៖ លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មួលដ្ឋាន

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖ 

១/ឯកឧត្តម សំ វុទ្ធីជាអគ្គលេខាធិការរងគណបក្សហ៊ុ្វនស៊ីនបិុច

២/លោក សាម ស៊ុនឌឿន ជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួលដា្ឋន

Audio Player

ប្រធានបទ៖តើការបង់ពិន័យបទលើ្មសចរាចរណ៏នៅ នឹងកន្លែងអាចមានអំពើរពុករួយដែលទេ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ

១/លោក គង់ សុវណ្ណ ជានាយកកម្មវិធី នៃបណ្តាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៏

២/ លោក គង់ រតនៈ ជានាយករងវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៏ (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖តើការបង់ពិន័យបទលើ្មសចរាចរណ៏នៅ នឹងកន្លែងអាចមានអំពើរពុករួយដែលទេ?

ប្រធានបទ៖ ករណីភូមិមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណីភូមិមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

ប្រធានបទ៖ លិខិតថ្កោលទោស

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/​ លោក ផាក វុត្ថា ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងទទួលពាក្យសុំប្រត្តិបតិថ្កោលទោសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌

ប្រធានបទ៖ លិខិតថ្កោលទោស

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ច័ន្ទ ភាព ជាប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដា្ឋន

២/ អ្នកស្រី ឡាក់ សុភាព ជាប្រធានគណបក្សខ្មែរសាមគ្គី

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

ប្រធានបទ៖ ករណីផ្លូវបែកភក់ដោយសារឡានដឹកខ្សាច់ពិបាកធ្វើដំណើរ នៅភូមិអូររំចង់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណីផ្លូវបែកភក់ដោយសារឡានដឹកខ្សាច់ពិបាកធ្វើដំណើរ នៅភូមិអូររំចង់

 

ប្រធានបទ៖ ការប្រជុំកសាងផែនការ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

បទសម្ភាសន៏វាគ្មិន៖

១/ អ្នកស្រី ឃឹម សុផល ជាជំទប់ទី១សង្កាត់ ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ

២/ អ្នកស្រី កឹម ស៊ុនណារី ជាមេឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង

ប្រធានបទ៖ ការប្រជុំកសាងផែនការ

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងការចូលរួម របស់សមាគមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ១១:០០-១២:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

គោលបំណង៖

  • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករ-កម្មការនីពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា ច្បាប់ស្តី ពីការងារ ព្រឹត្តការណ៍សង្គមការងារ ជាពិសេសស្ថានភាពកម្មករនិយោជិត និងចំណេះដឹងថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖

  • សហជីពអន្តរជាតិ CNV-ACV-CSC និង CLC

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងការចូលរួម របស់សមាគមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ប្រធានបទ៖ សរុបករណីប្រចាំសប្តាហ៏

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ សរុបករណីប្រចាំសប្តាហ៏