ប្រធានបទ៖​ពិភាក្សា​អំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៨ពី​របត់នយោបាយចុងក្រោយ»។

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន៖

1/លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ

2/លោក សន ជ័យ ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ពិភាក្សាអំពី«ផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨ពីរបត់នយោបាយចុងក្រោយ»

 

ប្រធានបទ៖ «ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖    

1/លោក លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបិត្តអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា 012 445 642

ប្រធានបទ៖  «ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ»

ប្រធានបទ “ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

  1. លោក យឿង សុធារ៉ា មន្រ្តីផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការខុមហ្រ្វែល
  2. លោក សំ គន្ធាមី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Necfec 
  3. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហង្ស ពុទ្ធា  អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(មិនទាន់ឆ្លើយតបទេ)

ប្រធានបទ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី”

 

​ប្រធានបទ៖ ករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ខ្វាយពីការរំលោភដីផ្លូវធ្វើអោយផ្លូវរួមតូចពិបាកធ្វើដំណើរ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាចគោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង

ប្រធានបទ៖ ករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់ខ្វាយពីការរំលោភដីផ្លូវធ្វើអោយផ្លូវរួមតូចពិបាកធ្វើដំណើរ

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក ធី ទ្រី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន 095 922 216

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ប្រធានបទ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតអោយមានបន្ទប់ស្ថានការនាពេលបោះឆ្នោត២០១៨ទេ

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី១៤ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប

ប្រធានបទ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតអោយមានបន្ទប់ស្ថានការនាពេលបោះឆ្នោត២០១៨ទេ

ប្រធានបទ៖ តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖  តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

 

ប្រធានបទ«បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករ និងដំណោះស្រាយដីធ្លី»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស៖ លោក ថេង សាវឿន អគ្គលេខាធិការ សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ 015 225 088

ប្រធានបទ«បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករ និងដំណោះស្រាយដីធ្លី»

ប្រធានបទ “ការអភិវឌ្ឍនមូលដ្ឋាន”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

  1. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM)
  2. លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ 
  3. លោក      មួង សូនី      ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្តខ្មែរ  

ប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍនមូលដ្ឋាន”