ប្រធានបទ៖ សាកសីលទ្ធផលការបោះឆ្នោត

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ សាកសីលទ្ធផលការបោះឆ្នោត

ប្រធានបទ៖ តើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលក្មុងអប្បបរិមាវិស័យសំណង់មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤ៈ០០-៥ៈ០០ ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្មករយល់ដឹងពីការការពារសិទ្ធិ ទំនាក់ទំនងល្អរវាងនិយោជក និងកម្មករ ព្រមទាំង ដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារកម្មករឲ្យ កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ កម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និង មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិចកាំងសំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។

VOD           ACILSlogo-1

ប្រធានបទ៖ តើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលក្មុងអប្បបរិមាវិស័យសំណង់មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

ប្រធានបទ៖ សាកសីនៃការបោះឆ្នោត

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈ  លោក មឿន តុលា

លោក សម គន់ណី

លោក ថេង សាវឿន

ប្រធានបទ៖ សាកសីនៃការបោះឆ្នោត

 

“ គ្មានផ្លូវ និងស្ពានធ្វើដំណើរ នៅភូមិវាលវង់ ឃុំរកាត ខេត្តពោធិសាត់“

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាច

គោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ ពលរដ្ឋនិយាយថាអារជ្ញាធរធ្វើផ្លូវដែលមិនទាន់បានធ្វើលូរ”

ការដាក់កំហិតអោយក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ផ្សព្វផ្សាយញណិជ្ជកម្មដូរលុយ

ពត័មានបូក( ២០ មិនា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២០ ខែ មិនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:ការដាក់កំហិតអោយក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ផ្សព្វផ្សាយញណិជ្ជកម្មដូរលុយ

ប្រធានបទ៖ (ចាក់ឡើងវិញ)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

សិស្ស នឹង កិច្ចការឃុំសង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ សិស្ស នឹង កិច្ចការឃុំសង្កាត់

ការអនុវត្តច្បាប់ការងារស្ដីពីការបើក​ប្រាក់​ឈ្នួល២សប្តាហ៏ម្តង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

នៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវីធីការងារ និងជីវិត៖ ជជែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការគោរពសិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអាជីវករតាមដងផ្លូវ ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិដោយ Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ) ។

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តច្បាប់ការងារស្ដីពីការបើកប្រាក់ឈ្នួល២សប្តាហ៏ម្តង

វាគ្មិន ៖

១. លោកស្រី ឆន សុខា មន្រ្តីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស

២. លោក ខេម ប៊ុនឈាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ប្រធានបទ៖​ ទស្សនះរបស់យុវជននៃស្ថានភាពអ្នកនិយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

វាគ្មិនៈ លោក គង់រ៉ៃយ៉ា

លោក សួង នាគព័ន្ធ

លោក មួល សូណី

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះរបស់យុវជននៃស្ថានភាពអ្នកនិយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន