អ្នកមិនឯកា (១៤ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ឥទ្ធិពលរបស់សហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ឥទ្ធិពលរបស់សហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

វាគ្មិន៖

  1. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សាយផ្សាយឯករាជ្យ
  2. លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបត្តិសម្ពន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា
  3. លោក អន ណន ទីប្រឹក្សានៃអង្គការ WRC

ការរំលូតកូន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

កម្មវីធីការងារ និងជីវិត៖ ជជែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការគោរពសិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអាជីវករតាមដងផ្លូវ ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិដោយ Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ) ។

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ ការរំលូតកូន

វាគ្មិនៈ

  1. លោកស្រី អ៊ូ ទេពផល្លីន អនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជា(CFSWF)
  2. លោកស្រី សួស ឆាវរិន អ្នកផ្តល់សេវាគ្លីនិករ៉ាក់
  3. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត យី កន្និដា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អ្នកមិនឯកា (១៣ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ប្រជាពលរដ្ឋភូមិត្រពាំងត្រុំ ខេត្តកំពង់ធំ ចោទក្រុមហ៊ុនចិនថាបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

ប្រធានបទ៖ ប្រជាពលរដ្ឋភូមិត្រពាំងត្រុំ ខេត្តកំពង់ធំ ចោទក្រុមហ៊ុនចិនថាបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរ

អ្នកមិនឯកា (១២ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ផលប៉ះពាល់អាបេស្តូស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់អាបេស្តូស

អ្នកមិនឯកា (៩ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ការ​វិវត្តករណីរបស់លោក​ កឹម សុខា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ការវិវត្តករណីរបស់លោក កឹម សុខា

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានវេទិកាអនាគត
  2. លោក សូ ចន្ថា សាស្រ្តាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ
  3. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្តនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ច