ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ  លោក សន ជ័យ   នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ពន័្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

            អ្មកស្រី អ៊ុច សុវណ្ណាល័យ  អ្នកសម្រប់សម្រួលផ្នែកប្រតិបតិ្តថរិកាជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ

ប្រធានបទ៖ ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុការប្រយុទ្ធប្រឆាំអំពើពុករួយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ប្រធានបទ៖ ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុការប្រយុទ្ធប្រឆាំអំពើពុករួយ

ប្រធានបទ៖ ជនជាតិដើមភាកតិចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ជនជាតិដើមភាកតិចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

តើអ្វីដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើ សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ តើអ្វីដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើ សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈ?

វាគ្មិន ៖

  1. លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ពន័្ឋគណនេយ្យសង្គមកម្ពុជា
  2. លោក តូច ថុន អនុប្រធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យចរាចរណ៍

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យចរាចរណ៍

វាគ្មិន ៖

  1. លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទី ឡុង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. លោក គង់ សុវណ្ណ ប្រធានសម្ព័ន្ធ
  3. កញ្ញា គឹម កុសុម៉ា យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការតម្លាភាពនិងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនង Impact Gub ភ្នំពេញ

ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមានអំពើពុករលួយដែរទេ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែឧសភា​​ ឆ្នាំ​២០១៥
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋមានអំពើពុករលួយដែរទេ?

វាគ្មិន ៖

១. លោក សៀង ម៉េងអូន   ប្រធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា (TIC)

២. លោក សុវណ្ណរ៉ា ជាម្ចាស់ទំព័រFacebook មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងជាអ្នកធ្លាប់ប្រឡងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ

 

យន្តការ​បំបាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែឧសភា​​ ឆ្នាំ​២០១៥
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ យន្តការ​បំបាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​

វាគ្មិន ៖

១. លោកស្រី ប្រាក់​ សុខានី នាយិកា​អង្គការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សង្គម​ស៊ីវិល​កម្ពុជា​

២. លោក​បណ្ឌិត​ ព្រំ​ វីរៈ ប្រធាន​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​សមត្ថភាព​ស្ថាប័ន និង​សមាជិក​ភាព នៃ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​

 

អំណោយ​

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែឧសភា​​ ឆ្នាំ​២០១៥
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ អំណោយ​

វាគ្មិន ៖

១. លោក ប៉ែន រក្សា​ អ្នក​គ្រប់​គ្រងកម្មវិធី​នៃអង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​

 

តើគួរកំណត់អាណត្តិប្រធានអង្គការដែរទេ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមេសា​​ ឆ្នាំ​២០១៥
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ តើគួរកំណត់អាណត្តិប្រធានអង្គការដែរទេ?

វាគ្មិន ៖

១. លោក សន​ ជ័យ​ អ្នក​សម្របសម្រួល​ប្រព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​អាស៊ីបូព៌ា បាស៊ីហ្វិក

២. លោក សាម អ៊ីន អតីត​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​អង្គការ​ជីវិត​ថ្លៃ​ថ្នូ​រ