ឱកាសសំនួរចំលើយពីឯកសារដែលបានបោះពុម្ភផ្សាយដោយសេដាក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៥  ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ:ឱកាសសំនួរចំលើយពីឯកសារដែលបានបោះពុម្ភផ្សាយដោយសេដាក

15577651_1729916927338199_612342524_n

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ០១  ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ៖ «តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឱ្យកុមារជៀសផុតពីផលប៉ះពាល់ថ្នាំពុលកសិកម្ម »

15292733_1720819581581267_852951037_o

 

អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៧  ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ៖ «អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ »
វាគ្មិន៖

១.លោកស្រី ប៊ុន សៀង ម្ចាស់អាជីវកកម្មភូមិមធ្មជាតិ
២.លោក ហ៊ួន កុសល មន្ត្រីកម្មវិធីអង្គការ Caritas Cambodia

អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ០៣  ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ៖ «អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ »

អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ

 

Image may contain: text and food

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ៖ «អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ »

ទីផ្សារស្លឹកគ្រៃ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ទីផ្សារស្លឹកគ្រៃ

វាគ្មិន៖

  1. លោក អឿន យ៉ង បុគ្គលិកអង្គការសេដាក

ការបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់កសិករជាស្រ្ដី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ការបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់កសិករជាស្រ្ដី

វាគ្មិន៖

  1. អ្នកស្រី ស៊ុន អង្គាសាធ មន្ដ្រីផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយនៃអង្គការ CEDAC
  2. អ្នកស្រី ទូច ឡៃហែ អនុប្រធានសមាគមពន្លឺកសិករភូមិព្រិចឃុំស្ពឺកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង

ស្វ័យតភាពសហគមន៍

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ស្វ័យតភាពសហគមន៍

វាគ្មិន៖

  1. លោក ទន ពន្ដរាយ មន្ដ្រីសម្របសម្រួលប្រចាំស្រុកសាមគ្គីមានជ័យនិងស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  2. អ្នកស្រី តុប ថេត ប្រធានសហគមន៍ភូមិស្ពានដែក ឃុំធ្លកវៀន ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ុក វិចិត្រ មន្ដ្រីប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់សហគមន៍
  2. លោក អ៊ួន សុផល កសិកររស់នៅភូមិខ្ជាយខាងលិចឃុំដំណាក់សុក្រំ ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត