ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

  • វាគ្មិនកត្តិយស
  1. អ្នកស្រី ខៀវ សារ៉ុន តំណាងសហគមន៍កសិករខេត្តស្វាយរៀង Tel: 096 463 6169

      ២.លោក ស៊ុម ម៉ាណែត មន្រ្តីសម្របសម្រួលសហគមន៍របស់ សមាគម CCFC:

ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ប្រធានបទ«ការចូលរួមរបស់កសិករក្នងការបោះឆ្នោជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់»

ថ្ងៃទី ២៥ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោង១១ៈ០០-១២ៈ០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស

  • លោក ផៃ ថា ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍កសិករប្រចាំខេត្តតាកែវ Tel: 092 914 661
  • លោក ថេង សាវឿន អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា(CCFC)Tel: 078 225 088

ប្រធានបទ«ការចូលរួមរបស់កសិករក្នងការបោះឆ្នោជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់»

ប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្ម»

ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោង១១ៈ០០-១២ៈ០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស៖

  1. អ្នកស្រី អឿង សារី តំណាងសហគមន៍កសិករកសិករខេត្តកណ្ដាល Tel: 017 669 174
  2. លោក ជា សុភ័ក្រ កសិករមកតំណាងបណ្ដាញពហុវិស័យ Tel: 016 440 495

ប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្ម»