លទ្ធផលនៃការចុះជួបព​លរដ្ឋតា​មព្រំដែ​នក​ម្ពុជា-វៀតណាម

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “លទ្ធផលនៃការចុះជួបពលរដ្ឋតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ
 2. លោក មួង សូនី ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែ

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៧

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៧”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក អំ សំអាត ប្រធានផ្នែកចប្ចេកទេសអង្កេត នៃអង្គការលីកាដូ
 2. លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ IDEA
 3. លោក ជា សារ៉ាត់ ជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សានៅផ្លូវវេងស្រេង
 4. អ្នកស្រី ស ស៊ន តំណាងសហគមន៍បូរីកីឡា

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២៨ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់​ឆ្នាំ ២០១៧

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៧ ”

វាគ្មិន ៖

 1. លោកបណ្ឌិត មាស នី អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 2. លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ លឺ ឡាយស្រេង   អតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបក្សបហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី
 3. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

អាណត្តិនៃការិយាល័យឧត្តម​ស្នងការ​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​កម្ពជា

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ១៦ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” អាណត្តិនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពជា”

វាគ្មិន ៖

១.លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ

២.លោក សំ ចាន់គា អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាដហុក

៣.លោក សួន ប៊ុនស័ក្តិ ទីប្រឹក្សាផ្នែកអភិបាលកិច្ច

 

ទស្សនៈ ជុំវិញការគូរចម្លងផែនទីទៅជាខ្នាត UTM ១/៥០ពាន់

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ១៤ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ទស្សនៈ ជុំវិញការគូរចម្លងផែនទីទៅជាខ្នាត UTM ១/៥០ពាន់”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក វិល្លាម  អ្នកវិភាគ និងតាមដានបញ្ហាសង្គម
 2. លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា
 3. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

 

ការប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ០៧ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ការប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ”

វាគ្មិន ៖

 1. លោកបណ្ឌិត មាស នី  អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 2. លោក គឹម សុខ  អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងស្ថានការណ៍នយោបាយ
 3. លោក សូ ចន្ថា សាស្រ្ដាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ

ស្ថានភាពផុយស្រួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ     “បស្ថានភាពផុយស្រួយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក អ៊ូ វីរៈ  ប្រធានវេទិការអនាគត
 2. លោក សូ ចន្ថា  សាស្រ្ដាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ
 3. លោក គឹម សុខ អ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

បញ្ហាប្រឈមនៅក្នងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ     “បញ្ហាប្រឈមនៅក្នងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត”

វាគ្មិន ៖

 1. ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប
 2. លោក មឿន តុលា  នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស្ស Central
 3. លោកស្រី សឺន សិរីល័ក្ខណ៍ អ្នកសម្របសម្រូលផ្នែកយេនឌ័រ នៃអង្គការ Comfrel
 4. លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា
 5. លោក យ៉ា ណាវុធ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ខារ៉ាមកម្ពុជា