តួនាទីនឹងលក្ខណះសម្បត្តិរបស់មេភូមិនឹងចៅសង្កាត់គំរូរ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “តួនាទីនឹងលក្ខណះសម្បត្តិរបស់មេភូមិនឹងចៅសង្កាត់គំរូរ”

វាគ្មិន ៖

 1. លក្ខខណ្ខដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មាន លោក ណែប ស៊ីនថៃ ទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ

2. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM)

 

តួនាទីនឹងលក្ខណះសម្បត្តិរបស់មេភូមិនឹងចៅសង្កាត់គំរូរ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “តួនាទីនឹងលក្ខណះសម្បត្តិរបស់មេភូមិនឹងចៅសង្កាត់គំរូរ”

លទ្ធផលនៃការចុះជួបព​លរដ្ឋតា​មព្រំដែ​នក​ម្ពុជា-វៀតណាម

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “លទ្ធផលនៃការចុះជួបពលរដ្ឋតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ
 2. លោក មួង សូនី ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែ

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៧

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ “ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ មករា ២០១៧”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក អំ សំអាត ប្រធានផ្នែកចប្ចេកទេសអង្កេត នៃអង្គការលីកាដូ
 2. លោក វន់ ពៅ ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ IDEA
 3. លោក ជា សារ៉ាត់ ជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សានៅផ្លូវវេងស្រេង
 4. អ្នកស្រី ស ស៊ន តំណាងសហគមន៍បូរីកីឡា

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២៨ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់​ឆ្នាំ ២០១៧

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់ឆ្នាំ ២០១៧ ”

វាគ្មិន ៖

 1. លោកបណ្ឌិត មាស នី អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 2. លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ លឺ ឡាយស្រេង   អតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបក្សបហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី
 3. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

អាណត្តិនៃការិយាល័យឧត្តម​ស្នងការ​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​កម្ពជា

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ១៦ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” អាណត្តិនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពជា”

វាគ្មិន ៖

១.លោកបណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគឯករាជ្យ

២.លោក សំ ចាន់គា អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាដហុក

៣.លោក សួន ប៊ុនស័ក្តិ ទីប្រឹក្សាផ្នែកអភិបាលកិច្ច

 

ទស្សនៈ ជុំវិញការគូរចម្លងផែនទីទៅជាខ្នាត UTM ១/៥០ពាន់

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ១៤ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ទស្សនៈ ជុំវិញការគូរចម្លងផែនទីទៅជាខ្នាត UTM ១/៥០ពាន់”

វាគ្មិន ៖

 1. លោក វិល្លាម  អ្នកវិភាគ និងតាមដានបញ្ហាសង្គម
 2. លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា
 3. លោក គឹម សុខ អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងនយោបាយ

 

ការប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ០៧ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ ” ការប្ដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ”

វាគ្មិន ៖

 1. លោកបណ្ឌិត មាស នី  អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 2. លោក គឹម សុខ  អ្នកគ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងស្ថានការណ៍នយោបាយ
 3. លោក សូ ចន្ថា សាស្រ្ដាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ