ការអនុញ្ញាឲ្យបង្កើតការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅតាមបណ្តាខេត្ត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

 

ប្រធានបទ៖ ការអនុញ្ញាឲ្យបង្កើតការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅតាមបណ្តាខេត្ត

វាក្មិន៖

១. លោក កែម ឡី អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គម

២. លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ (តាមទូរស័ព្ទ)

ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

 

ប្រធានបទ៖ ការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា

វាក្មិន៖

១. លោក សែម ចៅសុក អ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ នៃអង្គការលីកាដូ

២. លោកស្រី DJ McGuire មន្រ្តីអភិបាលកិច្ច​ និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

៣. លោក Sean Callahan នាយករងបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

៤. លោក Dustin Dockiewicz មន្ត្រីនយោបាយទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារ និងការជួញដូរនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជា

រំឭកព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី​​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញ​អោយ​អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន​ មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

ប្រធានបទ៖ រំឭកព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា

 

ជីវិតពលករ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

 

ប្រធានបទ៖ ជីវិតពលករ

វាក្មិន៖

១. លោក រី ពៅ ពលករខ្មែរនៅថៃដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ

២. លោក អៅ សុភី ពលករខ្មែរនៅថៃដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ

៣. អ្នកស្រី ពីង ស៊ាងហៃ ពលករខ្មែរនៅថៃដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ

ជំរុញការបើកចំហព័ត៌មានពីកិច្ចសន្យារ៉ែ ប្រេង និងឧស្ម័ន (ត)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីសមធម៌ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម៖ ផលិត​ដោយ​សំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​​ Oxfarm American, USAID តាម​រយៈ RWI ជំនួយ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ណឺវែសNPA អង្គការ អីកូ តាមរយៈអង្គការសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជា​ដើម្បី​តម្លា​ភាព​ចំណូល​ធន​ធាន CRRT និង​អង្គ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ភាពជាដៃគូរក្នុង​សកម្មភាព DPA។

 

VOD                   CRRT Cambodia                  Development and Partnership in Action (DPA)

កម្មវិធីសមធម៌ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម

ប្រធានបទ៖ ជំរុញការបើកចំហព័ត៌មានពីកិច្ចសន្យារ៉ែ ប្រេង និងឧស្ម័ន (ត)

វាក្មិន៖

១. លោកស្រី គីម ណាតាសា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជា ដើម្បីតម្លាភាពចំណូលធនធាន

២. កញ្ញា មួង ចាន់និស្ស័យ ប្រធានកម្មវិធីមកពីវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ

តើប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការឆ្លើយតបចំពោះរដ្ឋាភិបាល ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពលករ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​​​​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

 

ប្រធានបទ៖ តើប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការឆ្លើយតបចំពោះរដ្ឋាភិបាល ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពលករ?

វាក្មិន៖

១. លោក កែម ឡី អ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គម

២. លោក យ៉ា ណាវុទ្ធ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខារាមកម្ពុជា

នាទីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុកម្មវិធី ការងារ និងជីវិត ប្រចាំខែមិថុនា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

កម្មវីធីការងារ និង​ជីវិត៖ លើក​​​​កម្ពស់​​​ការ​​​យល់​​​ដឹង​​​របស់​​កម្មករ-​កម្មការិនី​​​រោង​​​ចក្រ​ ​កាត់​​​ដេរ​ អំពី​​សិទ្ធិ​​ការ​​ងារ និង​​ស្ដង់​​ដា​​ការ​​ងារ​​​ដែល​​​ពាក់​​​ព័ន្ធ។ កម្ម​វិធី​នេះ​​ផលិត​​​ដោយ​​​សំឡេង​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ VOD ​ឧបត្តម្ភ​​មូល​និធិ​​ពី Rosa Luxemburg (រូសា​លុច​ហ្សំបួរ) ។

 

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ នាទីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុកម្មវិធី ការងារ និងជីវិត ប្រចាំខែមិថុនា

 

ខ្ញុំចង់ប្តឹងអំពើពុករលួយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ៤-៥ល្ងាច

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន ចូលរួមលើកកម្ពស់​សុច្ចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម។ កម្មវិធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ផលិតដោយសំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD គាំទ្រថវិកា​ដោយ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។

 

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ​ខ្ញុំចង់ប្តឹងអំពើពុករលួយ

វាគ្មិន៖

១. លោកមេធាវី ហុង សម្បត្តិ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា