ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិគណកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា(CCC)
  2. លោក ជួប សុខចំរើន នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខាណា (Tel : 092 616 168)
  3. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ( Tel )

ប្រធានបទ “ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អាមេរិក”

 

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២៦

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. លោក យឿង សុធារ៉ា  មន្រ្ដីច្បាប់ និងអង្កេតនៃអង្គការ Comfrel (Tel 🙂
  2. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )
  3. លោកបណ្ឌិត មាសនី   អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ )

ប្រធានបទ ” គោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌ ” 

ប្រធានបទ៖ ការទារប្រស៊ីសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៦

ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

នៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវីធីការងារ និងជីវិត៖ ជជែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការគោរពសិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអាជីវករតាមដងផ្លូវ ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិដោយ Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ) ។

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ ការទារប្រស៊ីសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ

ប្រធានបទ៖​​ សរុបករណីទាំងបួន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៥ខែមេសា

ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាចគោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង

ប្រធានបទ៖ សរុបករណីទាំងបួនករណី

ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ  លោក សន ជ័យ   នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ពន័្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

            អ្មកស្រី អ៊ុច សុវណ្ណាល័យ  អ្នកសម្រប់សម្រួលផ្នែកប្រតិបតិ្តថរិកាជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ

ប្រធានបទ៖បន្ទប់ជួលនិសិត្សជាងពីមុឺនអ្នកទទួលបានអគិ្គសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ខែមេសា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

គោលបំណង៖

  • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករ-កម្មការនីពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា ច្បាប់ស្តី ពីការងារ ព្រឹត្តការណ៍សង្គមការងារ ជាពិសេសស្ថានភាពកម្មករនិយោជិត និងចំណេះដឹងថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖

  • សហជីពអន្តរជាតិ CNV-ACV-CSC និង CLC

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា 

ប្រធានបទ៖ តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ សង្កាត់

ប្រធានបទ៖អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក្នុងការបោះឆ្នោត

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈ លោក ទឹម ម៉ាឡៃ

លោក ប៉ា ងួនទៀង

ប្រធានបទ៖ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមក្នុងការបោះឆ្នោត