ប្រធានបទៈ ករណីប្រជាពលរដ្ឋឃុំកញ្ចាំ ខេត្តព្រៃវែង ពន្លឿនអាជ្ញាធរ ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវស្ពាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាចគោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖ 

១-លោក. នូវ និត អនុប្រធានការិយាល័យតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃនាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាននៃអគ្គ                                        នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ។

២-ល. សុខ សំបូរ ប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

ប្រធានបទ៖ ’ សេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក ឌុច សុគន្ធ ប្រធានការិយាល័យច្បាប់នៃនាយគ្គដ្ឋានអត្រានុគោលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្រធានបទសេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ប្រធានបទ៖ តើការឃាត់ខ្លួនលោក គឹម សុខាមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលរឫទេ?

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៤ៈ០០-១៥ៈ០០ថ្ងៃត្រង់

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប។

ប្រធានបទ៖ តើការឃាត់ខ្លួនលោក គឹម សុខាមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលរឫទេ?

កម្មវិធីតោះយើង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងបច្ចេកទេសថ្មី តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

កម្មវិធីតោះយើង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងបច្ចេកទេសថ្មី តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

កម្មវិធីតោះយើង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងបច្ចេកទេសថ្មី តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

កម្មវិធីនិយាយរឿងហួសចិត្ត

ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ -សុក្រ វេលាម៉ោង ៣ៈ០០-៤ៈ០០ រសៀល

ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

គោបំណងកម្មវិធីនេះនិយាយ និងជជែកអំពីរឿងរាល់ដែលនឹងស្មានមិនបានដល់។

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

1.    លោក ទុំ វីរ៉ា  នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា  (HelpAge)

2.    លោក មួង សូនី  ប្រធានសមាគមនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែរ 

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”