អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ

 

Image may contain: text and food

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍។

ប្រធានបទ៖ «អ្វីទៅជាស្តង់ដារកសិកម្មសិរីរាង្គ »

បទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជកាលសារធារណះ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ បទប្រឆាំងនឹងរាជកាលសារធារណះ

ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់

ថ្ងៃផ្សាយ ៖ ថ្ងៃ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ     “ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់”

នាទីទស្សនាវដ្តីវិទ្យុ ប្រធានបទ “ការរើសអើង”

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ព្រឹក

នៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវីធីការងារ និងជីវិត៖ ជជែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការគោរពសិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារ របស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអាជីវករតាមដងផ្លូវ ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត និងផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ។ កម្មវិធីនេះផលិតដោយ VOD ឧបត្តម្ភមូលនិធិដោយ Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ) ។

VOD                            rosa-luxemburg

ប្រធានបទ៖ ការរើសអើង

កម្មវីធីតោះយើង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ម៉ោងផ្សាយ: ៩-១០ ព្រឹក

កម្មវីធីតោះយើង៖ បង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ និងការបោះឆ្នោត តាមរយៈការជជែកតាមវិទ្យុ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ការអនុវត្តន៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ ថ្ងៃ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

សហការផលិតដោយ ៖ VOD

ប្រធានបទ     “ការអនុវត្តន៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស”

វាគ្មិន ៖

  1. លោក គល់ បញ្ញា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ comfrel
  2. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ CCC
  3. លោក តឹក វណ្ណរ៉ា  នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ NGO Forum
  4. លោក ព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ TI Cambodia

 

 

 

ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយសិទ្ធិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយសិទ្ធិ

 

ទីផ្សារស្លឹកគ្រៃ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី កសិករនិងធម្មជាតិ៖ លើកកម្ពស់ការធ្វើស្រូវសេរីរាង្គនិងការរស់នៅជាលក្ខណៈសហករណ៍

ប្រធានបទ៖ ទីផ្សារស្លឹកគ្រៃ

វាគ្មិន៖

  1. លោក អឿន យ៉ង បុគ្គលិកអង្គការសេដាក

បទគំរាមគំហែង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ បទគំរាមគំហែង