អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យចរាចរណ៍

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យចរាចរណ៍

វាគ្មិន ៖

  1. លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទី ឡុង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. លោក គង់ សុវណ្ណ ប្រធានសម្ព័ន្ធ
  3. កញ្ញា គឹម កុសុម៉ា យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការតម្លាភាពនិងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនង Impact Gub ភ្នំពេញ

ប្រធានបទ៖ ខ្វះបន្ទប់សិក្សាភូមិបឹងជ័រ ឃុំព្រៃទទឹង ខេត្តព្រៃវែង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាច

គោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ខ្វះបន្ទប់សិក្សាភូមិបឹងជ័រ ឃុំព្រៃទទឹង ខេត្តព្រៃវែង

គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្រ្តី

ពត័មានបូក( ១៣ មិនា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៣ ខែ មិនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ស្រ្តី

ប្រធានបទ៖ លទ្ធផលការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

គោលបំណង៖

  • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករ-កម្មការនីពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា ច្បាប់ស្តី ពីការងារ ព្រឹត្តការណ៍សង្គមការងារ ជាពិសេសស្ថានភាពកម្មករនិយោជិត និងចំណេះដឹងថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖

  • សហជីពអន្តរជាតិ CNV-ACV-CSC និង CLC

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖លទ្ធផលការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ៨មីនា

ប្រធានបទ៖ ដំណោះស្រាយរួចផុតពីបំណុល

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈ    លោក ង៉ែត យូរ

ប្រធានបទ៖ លទ្ធផលនៃការចុុះជួបបងប្អូនតាមភូមិនៅបណ្តាលព្រំដែនកម្ពុជា និងថៃតាមបណ្តោយដងទន្លេរសាប

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

ប្រធានបទ៖ លទ្ធផលនៃការចុុះជួបបងប្អូនតាមភូមិនៅបណ្តាលព្រំដែនកម្ពុជា និងថៃតាម                                       បណ្តោយដងទន្លេរសាប

ប្រធានបទ៖ ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងវិស័យការងារ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ខែមីនា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

គោលបំណង៖

  • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករ-កម្មការនីពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា ច្បាប់ស្តី ពីការងារ ព្រឹត្តការណ៍សង្គមការងារ ជាពិសេសស្ថានភាពកម្មករនិយោជិត និងចំណេះដឹងថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖

  • សហជីពអន្តរជាតិ CNV-ACV-CSC និង CLC

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងវិស័យការងារ

ព័ត៌មានសម្ងាត់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ព័ត៌មានសម្ងាត់

ប្រធានបទ៖ ការផ្លាស់ប្តូរប្រធានគណប្បក្សសងគ្រោះជាតិ

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៣

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ ការផ្លាស់ប្តូរប្រធានគណប្បក្សសងគ្រោះជាតិ