កម្មវិធីការងារនិងជីវិត

Print

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

 

កម្មវិធីការងារនិង​ជីវិត៖ កម្មវិធីនេះ​បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីលើក​​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​របស់​កម្មករ-កម្មការនី​រោង​ចក្រកាត់​ដេរ​ អំពីសិទ្ធិការងារ និងស្ដង់ដាការងារ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ។ កម្មវិធីនេះ​ផលិត​ដោយ​សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ​ VOD ​ឧបត្តម្ភ​មូលនិធិ​ពី Rosa Luxemburg (រូសាលុចហ្សំបួរ)។

 

VOD                   rosa-luxemburg