កម្មវិធីតុមូលវីអូឌី

round-table

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ និងសុក្រ
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង២-៣រសៀល

 

កម្មវិធីតុមូលវីអូឌី៖ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហា ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៥ ជាមួយគណបក្សនយោបាយទាំងអស់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

 

VOD